Maja ajalugu

Arhitektuurne ja ajalooline ülevaade Veski 35 arengust.

Hoone Veski tn.35 paikneb Tartu vanalinna nn. Toometaguses linnaosas, mis tekkis Tähtvere mõisasse viiva tee äärde 19.saj.algul.

Tänav sai oma nime sellest, et tänava alguses asus mõisa veski.

Maja Veski 35 kuulub ülesehituselt saksa heimatkunstist mõjutatud

Tartu villaarhitektuuri näidete hulka.

Esialgne, ajavahemikus 1869-1882 ehitatud hoone oli tõenäoliselt kahekordne puumaja nagu enamus Veski tn. piirkonna ehitisi, kuid 1913.a.V.Kessleri projekti järgi teostatud ümberehituse käigus sai ta juugendliku fassaadiliigenduse, mitmeosalise kivikatuse ja mitmed heimatkunstile omased fassaadidetailid.

Maja kuulus ühele baltisaksa tuntumatest peredest, von zur Mühlenitele, kes üürisid alumise korruse arsti- ja õigusteaduskonna üliõpilaskorporatsiooni “Revelia” vilistlaskogule.

Päevakeskuse saamislugu

Päevakeskuste ehitamist alustati Ingerimaale Leningradi oblastis Soome riigi initsiatiivil juba 1992.a. eesmärgiga abistada seal elavatel soome rahvusest vanuritel oma eluga hakkama saada. Mõte oli selles, et soome rahvusest vanurid esitaksid vähem emigreerimistaotlusi Soome. Eesti Ingerisoomlaste Liit tegi 1993.a. omapoolse ettepaneku laiendada projekt ka Eestisse. Päevakeskus avati 26.aug.1997.a.